Länkar/Samarbeten

 

DNS (Det naturliga steget)
www.detnaturligasteget.se
Som första kemiföretag antog företaget år 2001 Det Naturliga Stegets långtgående utmaningar för att uppnå total hållbarhet. Företaget tydliggjorde på detta sätt det förbättringsarbete som pågått under en längre tid. Fem fokusområden har identifierats där förbättringsarbete pågår.
   
ECVM
www.ecvm.org
European Council of Vinyl Manufacturers. Europeisk branschorganisation för PVC-producenter.
   
Eurochlor Eurochlor
www.eurochlor.org
Euro Chlor är en branschorganisation vars uppgift är att informera om klor och dess användningsområden.
   


INEOS
www.ineos.com

Koncernen INEOS hemsida. Här finns det mesta om INEOS-koncernen med länkar vidare till dess olika affärsområden.

   
INOVYN
www.inovyn.com
Koncernen INOVYN:s hemsida.
   
Kemiföretagens logo

Kemiföretagen i Stenungsund
www.kemiforetagenistenungsund.se
Kemiföretagen i Stenungsund har kommit långt de senaste 20 åren. Vi har ställt om till mer effektiv produktion och tagit fram fler hållbara produkter. Men vi kan göra ännu mer. Nu höjer vi ribban med vår vision för de kommande 20 åren, Hållbar Kemi 2030.

   
Molekylverkstan
www.molekylverkstan.com
Ett sciencecenter i Stenungsund som INEOS sponsrar. Molekylverkstans verksamhet syftar till att utveckla experiment för att ge ökad förståelse, ökad nyfikenhet, erfarenheter och kunskap om naturvetenskapa fenomen och tekniska lösningar. Verksamheten riktar sig främst till barn, ungdomar och lärare.
   
PVC Forum
www.pvc.se
PVC Forum arbetar för att anpassa PVC-produkter till ett uthålligt samhälle och för att sprida saklig information om PVC som råvara och material i ett brett samhällsperspektiv.
   
VinyPlus
www.vinylplus.eu
Efterträder det tioåriga frivilliga programmet Vinyl 2010 för hållbar utveckling i hela livscykeln för PVC. Det finns klara mål som skall uppnås genom olika projekt, initiativ och forskning.