Faktaruta om företaget

 


Den 1 juli 2015 slutfördes bildandet av INOVYN Joint Venture - ett stort omvandlingsprojekt som förenar styrkorna hos INEOS och Solvays klor- och vinylverksamheter för att ännu bättre kunna möta kundernas behov och den snabbt skiftande marknaden i Europa.

Antalet anställda inom INOVYN är 4 300 varav 309 i Stenungsund.

INOVYN, med huvudkontor i London, kommer att omfatta 18 anläggningar i Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Norge, Spanien, Storbritannien och Sverige, med en motsvarande försäljning drygt €3 miljarder.

INOVYN i Stenungsund producerar främst PVC (Polyvinylklorid) och lut.

Användningsområden PVC: medicinska artiklar, skyddshandskar, fönsterprofiler, golv, rör m.m.

Användningsområden lut: Pappers- och massaindustrin m.m.


Faktaruta om processen

I klorfabriken omvandlas koksalt med hjälp av elenergi till klor, lut och vätgas. Kloren leds vidare till VCM-fabriken där klor och eten omvandlas till vinylkloridmonomer som utgör byggstenen i PVC. En mellanprodukt är 1,2-dikloretan (EDC).

I PVC-fabriken polymeriseras vinylkloriden. Slutprodukten är ett pulver med olika kornstorlek och egenskaper beroende på användningsområde.