Ansvar & Omsorg

INOVYN Sverige AB är anslutna till Ansvar & Omsorg. Ansvar & Omsorg är kemiindustrins internationella åtagande för ständiga förbättringar inom säkerhet, hälsa och miljö. Det innebär också att företagen öppet skall informera om sin verksamhet och de resultat som uppnås.

2014 har bl a INOVYN förnyat sitt engagemang vilket framgår av följande avtal.

 Åtagandet kan variera mellan olika länder, men innehållet är likartat. i Sverige innehåller åtagandet tio punkter: