Nyheter

Underhållsstopp vecka 39
September 12th 2017

Årets höststopp kommer att omfatta hela anlägggningen.

PVC har sitt stora underhållsstopp som genomförs vart tredje år. Arbetet domineras av rengöringar och besiktningar. VCM-fabriken har ett normalt höststopp som bland annat omfattar inspektioner, besiktningar och byten av säkerhetsventiler. På klorfabriken kommer sk. "tie-ins" att installeras dvs där som nya klorprocessen ska kopplas ihop med befintlig utrustning som ska användas även vid framtida produktion. Även vid driftservice kommer arbeten att ske i form av besiktningar, byte av rör och ventiler.

Den totala arbetsstyrkan kommer att vara cirka 370 personer varav cirka 320 är entreprenörer.Back to press release list