Nyheter

Läckande reaktor tömd
November 8th 2018

En mindre läcka uppstod på en reaktor i PVC-fabriken. Reaktorn tömdes till annan reaktor.

Cirka 02:40 startade vi företagets interna nödlägeslarm då ett mindre läckage hade uppstått på en av reaktorerna i PVC-fabriken. Läckaget innebar ett mindre utsläpp inne i byggnad. Reaktorn kunde tömmas till annan reaktor.

Räddningstjänsten kom till platsen.

03:45 aktiverades det interna larmet för "faran över" (lång tyfonsignal).Back to press release list