Examensarbete

Vi försöker att ta emot högskoleelever som vill göra examensarbete bland annat inom produktion.


Kontakta HR-avdelningen:

Telefon: 0303 87 500
Mailadress: stenungsund.hr@inovyn.com

examensarbete
Lisa Strömner gjorde ett projektarbete kring reningsverket under sin civilingenjörsutbildning "Miljö-och vattenteknik" på Uppsala Universitet.