Om larmet går

VMA - Viktigt Meddelande till Allmänheten

Om det mot all sannolikhet skulle inträffa en större nödsituation som kan påverka det lokala samhället, ljuder larmsignalen "Viktigt meddelande – lyssna på radio" via tyfoner i samhället. Larmet testas kl. 15.00 den första helgfria måndagen i månaderna mars, juni, september och december. Det är det enda larm som man behöver känna till som boende i närheten.

 

Klicka här för att lyssna på hur VMA-larmet låter.

Om VMA-larmet har aktiverats:

Mer information, finns i bilagan "Vi sätter säkerheten främst - om säkerhet och risker i Stenungsund", som utkommer en gång per år i lokaltidningen ST-tidningen. Du hittar även information på www.stenungsund.se/vma

Internt larm

Vid INOVYN Sverige AB finns ett internt larm, som enbart berör personal på anläggningen. Alla petrokemiska företag i Stenungsund har sina interna larm. Dessa larmsignaler testas 1:a helgfria måndagen varje månad, året runt med start kl 9.00.

Information
Kommunen och de petrokemiska företagen i Stenungsund har byggt upp ett kommunikationssystem för att meddela varandra och allmänheten vid onormala driftförhållanden (buller, dåligt lukt, fackling etc). Denna information hittar du på www.stenungsund.se. Rutiner för att även publicera information via denna hemsida är på gång.

 

Intern nödlägesplan
Företaget har en nödlägesplan som övas varje år. Syftet med planen är att med egen personal göra en första betydelsefull insats för att rädda liv, bringa nödläget under kontroll samt reducera skadeverkningarna.