Miljörapport

Varje år skrivs en miljörapport som bland annat skickas till Länsstyrelsen. I rapporten redovisas bland annat miljöförbättringar, miljöhändelser, utsläpp till luft och vatten, avfall m.m.

Här kan du ladda ner miljörapporten för 2017. Har du frågor är du välkommen att kontakta miljöingenjör Ingela Eliasson, 0303 87744, ingela.eliasson@inovyn.com.