Inovyn Sverige AB Allmänna Villkor

Vi vill informera om att INOVYN Sverige AB har uppdaterat sina Regler och Villkor för köp av varor och/eller tjänster (Terms and Conditions of purchase) och att alla våra ordrar eller avtal efter 2010-10-01 baseras på Allmänna villkor som du finner nedan. Om dessa Villkor eller Avtalet översätts till annat språk än engelska ska den engelska texten äga tolkningsföreträde.

Ladda ner dokument:

  INOVYN Sverige AB Terms and Conditions of Purchase of Goods and/or Services ( Svenska) Oktober 2017

  INOVYN Sverige AB Terms and Conditions of Purchase of Goods and/or Services ( Engelska)

Bilaga till INOVYNS Terms and Conditions för utförande av tjänster december 2016