Klimatintyg för tågtransporter

Dåvarande INEOS Sverige AB  och dotterbolaget Svenskt Natron fick år 2010 Green Cargos klimatintyg för företagets tågtransporter. Kravet för att få intyget är att transporterna via järnväg medför ett utsläpp med maximalt 10 gram koldioxid per nettotonkilometer.

Logistikavdelningen på företaget har i många år arbetat för att öka andelen produkter som transporteras via järnväg och minska antalet långväga transporter. Med sk. intermodala transportlösningar,  där godset transporteras både via båt, tåg och bil, försöker man finna den miljömässigt bästa lösningen.